Praksis har et veluddannet klinikpersonale bestående af 2 sekretærer, 1 receptionist, 1 bioanalytiker, 1 jordemoder og 2 sygeplejersker.

Lone Østergaard Pedersen (sekretær)
Lotte Flarup (sekretær)
Britta (receptionist)
Karin Ladefoged (sygeplejerske)
  Inge Nordendahl Johansen (sygeplejerske)
Christa Boye (jordemoder)
 Karina S. Mikkelsen (Bioanalytiker)

Personalet udfører mange forskellige typer af undersøgelser f.eks.:

Blodprøver.
Urinundersøgelser.
Hjertekardiogram.

Endvidere foretager sygeplejerskerne:

Lungefunktionsundersøgelser.
Graviditetsprøver.
Høreprøver.
Halspodninger m.m.
Vaccinationer, såvel børnevaccinationer som udlandsvaccinationer,
sårskift, diabetes-, KOL- og blodtrykskontroller.

Jordemoderen har selvstændige konsultationer omhandlende:

Graviditet
Underlivgener
Celleskrab
Spiralfjernelse og -anlæggelse
Ringskifte
Børneundersøgelser
Vaccinationer

Sygeplejerskerne i klinikken kan tilbyde vejledning i rygestop samt kost og motionsvejledning med henblik på vægttab. Hvis du har behovet , bedes du bestille tid ved sekretærerne.
Der vil i perioder være sygeplejestuderende tilknyttet klinikken.