Praksis har et veluddannet klinikpersonale bestående af 3 sekretærer, 1 receptionist, 1 bioanalytiker, 1 jordemoder og 2 sygeplejersker.

Lone Østergaard Pedersen (sekretær)
Lotte Flarup (sekretær)
Ann-Kirstine Hansen (sekretær)
Britta (receptionist)
Karin Ladefoged (sygeplejerske)
Linda Prip (sygeplejerske)
Christa Boye (jordemoder)
 Karina S. Mikkelsen (Bioanalytiker)

Personalet udfører mange forskellige typer af undersøgelser f.eks.:

Blodprøver.
Urinundersøgelser.
Hjertekardiogram.

Endvidere foretager sygeplejerskerne:

Lungefunktionsundersøgelser.
Graviditetsprøver.
Høreprøver.
Halspodninger m.m.
Vaccinationer, såvel børnevaccinationer som udlandsvaccinationer,
sårskift, diabetes-, KOL- og blodtrykskontroller.

Jordemoderen har selvstændige konsultationer omhandlende:

Graviditet
Underlivgener
Celleskrab
Spiralfjernelse og -anlæggelse
Ringskifte
Børneundersøgelser
Vaccinationer

Sygeplejerskerne i klinikken kan tilbyde vejledning i rygestop samt kost og motionsvejledning med henblik på vægttab. Hvis du har behovet , bedes du bestille tid ved sekretærerne.
Der vil i perioder være sygeplejestuderende tilknyttet klinikken.